Pour les joueurs !

Koyabot's One Piece Adventure เป็นมินิเกมบน Discord เป้าหมายที่จะทำเหมือนลูฟี่คือมีลูกเรือของตัวเอง ปรับปรุงอาวุธ ฯลฯ