หมวดหมู่เกี่ยวกับความไม่ลงรอยกัน ไม่ว่าจะเป็นการรับไนโตร หรือบทแนะนำเกี่ยวกับบอทที่ไม่ลงรอยกัน รวมถึงทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับข่าว Discord